Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen i henholdsvis Pan Idræt København og Pan Idræt Frederiksberg er foreningernes højeste myndigheder.

Det er på generalforsamlingerne, at der vælges bestyrelse, godkendes budget og regnskab mv.

Begge foreninger skal afholde ordinær generalforsamling en gang om året i starten af april. Der indkaldes og afholdes generalforsamling i de to foreninger samtidigt, dog således at afviklingen sker med forskudt tidspunkt.

Forud generalforsamlingerne afholder de enkelte idrætsgrene deres forsamlinger, hvor en række interne forhold i idrætsgrenene besluttes, fx. valg til styregrupperne (ledelsen i den enkelte idrætsgren).

***

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Pan Idræt København lørdag den 7. april 2018, klokken 15.00.

Tilsvarende indkaldes til generalforsamling i Pan Idræt Frederiksberg samme sted til afholdelse samtidigt.

Generalforsamlingerne afholdes:

Kulturhus Støberiet Blågårdsplads 5, 2200 København N

Der er til begge generalforsamlinger følgende foreløbige dagsorden:

Der er følgende dagsorden (link til bilag i bunden af denne side)

1. Formalia

 1. Valg af dirigent
  Det indstilles, at foreningens advokat Søren Locher vælges som dirigent.
 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed mv.
 3. Valg af referent
 4. Valg af 2 stemmetællere
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen
Beretningen er vedlagt som bilag ADet indstilles, at generalforsamlingen godkender beretningen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
Årsregnskabet for 2017 er vedlagt som bilag B og revisorerklæringen er vedlagt som bilag C. Det indstilles, at generalforsamlingen godkender årsregnskabet for 2017.
4.

 

Indlæg om Pan Outventures
Pan Outventures vil kort fortælle om deres planer med denne nye afdeling i Pan Idræt

Indlæg om Copenhagen 2021
Formanden for Happy Copenhagen, Mads Kildegaard Larsen og Direktør Lars Christian Østergreen fortæller lidt om projektet. 

5. Fastsættelse af klubkontingent samt fremlæggelse og godkendelse af budget og årsprogram.

Årsprogrammet er vedlagt som bilag D og budget er vedlagt som en del af bilag B, se side 5 i årsregnskabet

Bestyrelsen indstiller en stigning på 50 kr. årligt i klubkontingent.

Sådan at det fra 1/7 2018 hæves fra 170 til 195, mens det fra 1/1 2019
hæves fra 340 til 390 kr.

6. Indkomne forslag
7. Valg af personer
Efter klubbens vedtægter skal der i lige år vælges formand samt to yderligere bestyrelsesmedlemmer.  De øvrige poster i bestyrelsen vælges i ulige år.

 1. Valg til formandskabet
  Formand Christian Bigom (på valg – modtager genvalg)
  Næstformand Kristian Bitzer (ikke på valg)
  Næstformand Lene Hyrup Eriksen (ikke på valg)
 2. Øvrige valg til bestyrelsen
  Grundet afgang fra bestyrelsen før tid samt et bestyrelsesmandat der kun var et-årigt skal der i alt findes 2 bestyrelsesmedlemmer med et to-årigt mandat.
  Bestyrelsesmedlem Johnny Hansen (valgt 2017 – 2019 – ikke på valg)
  Bestyrelsesmedlem Jasper de Mooij (valgt 2017 – 2019 – ikke på valg)
  Bestyrelsesmedlem Britt Gadegaard (valgt 2017 – 2018 ønsker ikke genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Martin Ancher (Valgt 2016 – 2018, trak sig i efteråret 17 på grund af politisk engagement i KV17)Der skal derfor findes to nye bestyrelsesmedlemmer som skal vælges for en 2-årig
  periode.Kandidater til bestyrelsen:
  Sylvester Pedersen (suppleant for Martin Ancher) ønsker valg
  Morten Ejaas ønsker valg

   

 3. Valg af revisorer
  Klubbens nuværende revisorer Jan Jeppesen og Claus Hjelm modtager genvalg
  Jan Winther ønsker valg til revisorsuppleant

Med venlig hilsen

Bestyrelserne for

Pan Idræt København og Pan Idræt Frederiksberg.

Se materiale fra generalforsamlinger

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. mere information

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Luk