Medlemmer

Forskellige idrætsgrene

Siden

Bliv medlem i Pan Idræt

Velkommen til et af de stærkeste fællesskaber du nogensinde vil opleve. Vi er din idrætsklub, hvor venskaber, sundhed og motion trives mellem vores over 1000 medlemmer fordelt på vores mere end 25 forskellige idrætsgrene.

Kom til prøvetime før du melder dig ind og husk at tage fat på den eller de idrætsgrene du ønsker at dyrke inden indmeldelse.

Du finder kontaktinformationerne her.

 

En idrætsforening hvor du kan være dig selv

Du vil som medlem opleve, at vi har fokus på at idræt sker i trygge rammer, hvor du kan være helt dig selv. Vi vægter inklusion og stærke venskaber, som afgørende elementer i vores klub – uanset hvilken idrætsgren du deltager i.

Fællesskab på tværs af idrætsgrene

Pan Idræt er både fællesskab på dit idrætshold og i hele klubben. Du møder dine holdkammerater til den ugentlige træning og ved stævner. Vi samles alle sammen ved en række events over året, fx. Copenhagen Pride og vores traditionsrige julefrokost, som er et fast element for mange medlemmer.

p

Medlemmerne siger

 

Daniel: ”Pan Idræt er meget mere end træning og stævner for mig. Det er her jeg har mine venner og mit sociale liv. Pan Idræt er også tryghed for mig til at jeg kan være mig selv.
Det har givet mig det vildeste kick med alle de nye venner jeg har fået i Pan Idræt, så når jeg tager til træning eller fest i klubben, så er jeg altid sikker på at møde mange af de mennesker jeg holder af.
Sportsligt har jeg rykket mig helt vildt – fra at være nybegynder og vide ingenting deltager jeg i dag i forskellige turneringer, bl.a. med badminton. Det er i øvrigt vildt fedt, at der er så mange idrætstilbud samlet i en og samme klub. Det gør det nemt og være fleksibel og jeg får prøvet flere sider af mig selv – næsten hver dag går jeg til en eller anden idræt i klubben”

Daniel testimonial

Pia: ”Pan Idræt handler for mig om vores stærke fællesskaber, som bidrager til så meget positivt i LGBT miljøet. Så ja, det er klart en værdi for mig, at Pan Idræt primært er rettet mod LGBT-personer.
Jeg møder så mange fantastisk søde og inspirerende mennesker, og det er fedt at vide at de deler mine interesser. Yoga i Pan Idræt er med til at øge mit mentale og fysiske overskud, skabe ro og balance i min hverdag.
Og så giver bare det ekstra, at være med til idræt, hvor folk er engagerede i hinanden og gerne vil fælleskabet.”

Daniel testimonial

Pan People

Pan Idræt skal rumme alle, uanset køn og seksualitet.

Med kampagnen Pan People får I inspiration til mere trivsel og større glæde i jeres idræt!

Pris


Klubkontingent

Et medlemskab af Pan Idræt koster 390 kr. om året og fornys automatisk i starten af næste kalenderår. Det kalder vi klubkontingent.
Melder du dig ind efter 1. juli betales der et reduceret kontingent for resten af året på 195 kr.

Klubkontingentet dækker vores fælles omkostninger, som fx udvikling af nye idrætsgrene, reklame og markedsføring, forsikringer, administration, bogholderi og meget mere.

Holdbetaling

Når du er meldt ind i Pan Idræt kan du deltage i vores aktiviteter. De fleste idrætsgrene har tilknyttet en holdbetaling, som dækker de udgifter der er til trænerhonorar, uddannelse af trænere, sociale aktiviteter på de enkelte idrætshold og meget mere.

Sagt på en anden måde, så går betalingen til idræt til alle de udgifter vi ikke med fordel kan afholde over klubkontingentet.

Det er forskelligt fra idrætsgren til idrætsgren, hvornår og hvor meget der betales. Typisk skal du regne med mellem 300 – 500 kr. pr. halve år – men tjek de konkrete priser ud på medlemmernes digitale selvbetjeningsplatform.

Værd at vide om os

Pan Idræt er en idrætsklub, hvor du er medlem indtil du selv aktivt melder sig ud. De betyder, at dit medlemskab automatisk fornys hvert år i starten af januar. Du vil forinden modtage en e-mail, hvor du bliver orienteret om, at dit medlemskab snart vil blive fornyet. Glemmer du at få meldt fra, så er du forpligtet til at betale.

I Pan Idræt er vi enige med hinanden om, at man betaler sit kontingent til tiden, da et ubetalt kontingent blot skyder udgifterne over på dem som betaler og det er ikke fair play.

Spørgsmål og svar

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får af nye medlemmer inden de melder sig ind.

Q: Kan man prøve Pan Idræt gratis?
Ja, langt de fleste aktiviteter i Pan Idræt kan man prøve gratis to gange. Det er dog ikke alle, da enkelte aktiviteter er forbundet med lidt højere driftsudgifter. Spørg den enkelte aktivitet ved at spørge styregruppen du finder alle kontaktoplysninger her.

Q: Hvorfor skal man vælge om man er “mand” eller “kvinde” når man opretter en profil?
Det er vi heller ikke tilfredse med – men det er desværre ikke Pan Idræt, der alene bestemmer hvilke oplysninger myndighederne kræver af en folkeoplysende godkendt forening som ønsker adgang til de offentlige faciliteter. I den forbindelse skal vi oplyse antallet af medlemmer, fordelt på blandt andet det juridiske køn, alder osv. Derfor er vi forpligtet til at bede nye medlemmer registrere deres juridiske køn. Vi spørger ellers ikke til det – og som et forsøg på at komme rundt om problematikken har vi tilføjet et ekstra felt hvor man frivilligt kan skrive sin kønsidentitet.

Q: Hvorfor spørger I om folks seksualitet?
I Pan Idræt spørger vi folk om deres seksualitet fordi klubbens formål er at skabe et tryg og inkluderende idrætsmiljø for alle uanset seksualitet og kønsidentitet. Dette er således en af de måder vi måler på om vi lykkedes med opgaven. Tilsvarende spørger vi også om folks kønsidentitet.

Q: Hvor og hvornår foregår træningen?

I Pan Idræt har vi idrætsaktiviteter alle ugens 7 dage på mange forskellige tidspunkter. Du kan finde en liste med træningssteder og tider på de enkelte idrætssider som du finder her.

Q: Hvilke fordele, udover idrætten, er der ved at være medlem af Pan Idræt?
Foruden alle idrætsaktiviteterne så har Pan Idræt er stort socialt engagement, i afdelingerne og på tværs af foreningen. Vi mødes jævnligt til Pan Events og årligt til fest i forbindelse med generalforsamling, sommerfest, Copenhagen Pride, julefrokosten og til stævner.

Derudover har vi et koncept vi kalder Pan Plus. Her kan man som medlem få rabat på en række tilbud i København.

Q: Har i et fitnesscenter?
Pan Idræt har ikke sit eget fitnesscenter – det er ganske enkelt for dyrt at have et center beliggende centralt i København.

Q: Hvorfor skal jeg betale både klubkontingent og for idrætshold?
Pan Idræt er et fællesskab omkring åbenhed, tolerance og trygge rammer for idrætsudfoldelse.
Vi er én samlet klub, hvor alle de udgifter, som giver mening at afholde i fælleskab betales med klubkontingentet. Det giver os bl.a. stordriftsfordele, som er med til at holde den samlede pris på vores idræt nede. Af fællesudgifter kan nævnes udvikling af nye idrætsgrene, administration, bogholderi,  markedsføring mv.
De få udgifter som er meget idrætsspecifikke, fx honorar og uddannelse af trænere, de betales via betalingen på de enkelte idrætshold.

Q: Hvor længe binder jeg mig til medlemskab af Pan Idræt?
Dit medlemskab løber altid til udgangen af kalenderåret. Melder du dig ikke aktivt ud ud igen så fortsætter dit medlemskab i næste periode automatisk. Du skal derfor selv sørge for at melde dig ud, det er ikke nok bare at undlade at betale.

Q: Koster det noget at melde sig ud?
Nej, der er intet gebyr forbundet med udmeldelse af Pan Idræt.
Husk at overveje om en af de mange andre idrætsgrene i Pan Idræt kunne være interessant for dig inden en eventuel udmeldelse.

Hvor og til hvem kan jeg stille spørgsmål som ikke er besvaret her?
Har du idrætsspecifikke spørgsmål omkring træning eller arrangementer som tilknytter sig til en bestemt aktivitet så skal du kontakte den relevante afdeling.
Har du spørgsmål vedrørende dit medlemskab, spørgsmål af generel karakter så skal du kontakte sekretariatet på medlem@panidraet.dk – det er også sekretariatet du kan kontakte, hvis du ikke ved hvor du skal spørge, så finder de den rette kontaktperson.

t

Værd at vide

 

Her kan du læse mere om de vigtige betingelser, som er knyttet til et medlemsskab af Pan Idræt.

Vi er en samlet idrætsklub
Pan Idræt er det man kalder en flerstrenget idrætsklub. Det betyder, at dit medlemsskab – uanset hvilken idrætsgren du går – er i Pan Idræt. De enklete afdelinger / idrætsgrene (uanset om de hedder “Pan” til fornavn) er forskellige hold i Pan Idræt.

Når du melder dig ind i Pan Idræt er du forpligtet til at efterleve vores vedtægter og de beslutninger de styrende organer i Pan Idræt vedtager, fx. Pan Idræts bestyrelse eller styregruppen i den afdeling du dyrker idræt. Eksempeler på beslutninger, som er gældende for alle medlemmer finder du i vores politikker.

Automatisk fornyelse af medlemsskabet

Det er en betingelse for medlemsskab af Pan Idræt, at du er i besiddelse af et betalingskort, fx. Dankort eller Visa/Dankort og bruger dette ved indmeldelse for betaling af kontingent.

Ved indmeldelse knyttes dit betalingskort til automatisk kontingentbetaling og dit medlemsskab fornys automatisk indtil du selv opsiger dette. Du kan altid ved at se under “mine tilmeldinger” på medlemslogin se, hvornår der næste gang opkræves betaling for de enkele hold. Klubkotingentet til Pan Idræt opkræves altid i starten af året.

Opkrævet kontingent og holdbetaling føres ikke retur. I det øjeblik en betalingsfrist overskides er du som medlem forpligtet til at betale denne. Dette gælder uanset, hvor meget du anvender dit medlemsskab af Pan Idræt. Det samme er gældende, hvis du efter en opkrævning af klubkontingent eller holdbetaling ønsker at melde dig ud.

Opsigelse af medlemsskab sker altid til den kommende klubkontingentperiode – altså det kommende år, fx. opsiger du dit medlemsskab i juli måned løbet dette indtil den 31. december.

Forsikringsforhold

Pan Idræt er omfattet af idrættens kollektive forsikringer som led i vores medlemsskab af DGI. Disse forsikringer dækker klubben som helhed og vores trænere.

Endvidere har vi en kollektiv idrætsrejseforsikring. Den kan du høre mere om, hvis du skriver til sekretariatet på medlem@panidraet.dk

Forsikringerne dækker ikke dig som medlem i forbindelse med ulykker, skader til træning mv.. Her skal du selv sørge for at dine forsikringsforhold er i orden. Dyrker du en af vores mere fysiske idrætsgrene, fx. boksning eller kampsport bør du sikre dig at disse idrætsgrene er omfattet af dine forsikringer.

Inklusion


Pan Idræt arbejder vi med inklusion af mennesker i idrætsfællesskaber, da vi ved at det er vejen til en bedre livskvalitet både fysisk og socialt. Vi har et helt særligt fokus på seksuel mangfoldighed og kønsdiversitet.

Pan Idræts historie starter tilbage i 1984 med udgangspunkt i AIDS-epidemien, hvor en gruppe bøsser gerne ville svømme sammen. Det har sidenhen udviklet sig til at inkludere rigtig mange forskellige aktiviteter og en bredere medlemsskare end blot bøsser – og vi arbejder hele tiden med at blive bedre til at række ud til nye medlemsgrupper, som vil være en aktiv og konstruktiv del af vores fællesskab.

Særligt fokus på trans-personer
Vi har besluttet at arbejde målrettet på at øge vores medlemstal blandt trans-personer, da vi kan se at denne gruppe i talrige sundhedsundersøgelser har samme udfordringer som homoseksuelle i forhold til fysisk og socialt velvære.

Vores idrætshold har forskellige profiler – på meget få af dem – er køn en markør på baggrund af den konkrete idrætsgren. Vi blander os ikke i medlemmernes kønsopfattelse, da dette er en privat sag. Du kan eventuelt tjekke vores kønspolitik ud ved at klikke her. Hos os kan du deltage på alle idrætshold, så længe det er fair play.

For mange trans-personer kan der opstå spørgsmål og usikkerhed, som afholder en fra at begynde at dyrke en idrætsgren. Vi har derfor et samarbejde med en trans-person, som virker som ambassadør i forhold til at etablere kontakt til vores afdelinger for at du kan starte i trygge rammer.

Du kan skrive til ambassadøren på e-mail ambassador@panidraet.dk – vores ambassadør har tavshedspligt og behandler alle henvendelser fortroligt.

Kontakt