Budgetlægning

Her på siden finder du gode råd og de regler, som gælder for vores budgetlægning i hele foreningen.

Pan Idræt er én samlet forening, hvor styregruppen for den enkelte idrætsgren selv udarbejder budget for de aktiviteter, der er forbundet med idrætsgrenen.

Styregruppen er ansvarlig for, at budgettet for det kommende år er afleveret til bestyrelsen senest 1. december.

Det er bestyrelsen for Pan Idræt, der via Økonomiudvalget, forhåndsgodkender budgetter. Bestyrelsen assisterer styregruppen i den enkelte idrætsgren med processer omkring regnskab, budgetlægning og øvrige opgaver forbundet med økonomistyring.

Se også reglerne for afdeningernes økonomi og budget i vedtægterne.

For at gøre det lettere for den enkelte styregruppe at udarbejde budget anvendes budgetskabelonen, der er adgang til at hente her på siden.

Skabelonen er udarbejdet med en række indtastningsfelter, hvor det er lettest at starte med fastsat holdbetaling og antal forventede medlemmer det kommende år. Derefter udfyldes kun de af indtægter og udgifter, der er relevante i idrætgrenen.

I Pan Idræts økonomisystem findes regnskaber og saldoopgørelser, så tallene for “Årets resultat sidste regnskabsår” og “Aktuelt over-/underskud i afdelingskassen” kan indtastes i skabelonen og vise kassebeholdning ultimo finansåret.

Det er også i økonomisystemet, at sidste års budget kan ses og sammenlignes ved siden af de aktuelle regnskabstal.

Pan Idræts økonomisystem er e-conomic. Hvis ikke du har en adgangskode, skal du kontakte sekretariatet.

Hent budgetskabelon

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. mere information

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Luk