Come Swim with Us!

Vi vil være åbne for nye medlemmer til efterårssæson med opstart i september 2022!

Forårssæson lukker ultimo maj.

 

Svømmetilbud og holdbeskrivelser

 

I Copenhagen Mermates har vi to svømmetilbud.

 

Frisvømning
Det første svømmetilbud er frisvømning. Frisvømning er et tilbud om svømning uden fælles program og træner. Der forudsættes kun, at du formår at svømme selvstændigt. Mange medlemmer gør brug af begge svømmetilbud. Vis altid hensyn til de andre svømmere. 

Holdsvømning
Det andet er holdsvømning som består af to hold, ét teknikhold og ét svømmehold. Hvis du vil lære svømningens 4 stilarter og allerede har de grundlæggende svømmefærdigheder, så anbefaler vi teknikholdet. Hvis du allerede kan færdes trygt i vandet og svømme flere eller alle af de fire stilarter, er svømmeholdet det rigtige for dig. Yderligere består svømmeholdet af tre niveauer A, B og C. Hvis du er i tvivl, så spørg cheftræneren.

BEMÆRK: Begge svømmetilbud forudsætter, at svømmerne er bekendte med grundlæggende svømning. Vær derudover opmærksom på, at Copenhagen Mermates ikke kan afhjælpe vandskræk.

Teknikholdet

Teknikholdet er tiltænkt dig, der ønsker at lære de 4 stilarter, butterfly, ryg, bryst og crawl. Vi gennemgår alle fire stilarter i løbet af en sæson. På holdet forudsættes, at du er nogenlunde fortrolig med svømningens 4 grundfærdigheder.

Kontakt styregruppen eller holdets trænere Jakob Edinger og Morten Henrik Petersen, hvis du overvejer teknikholdet.

Svømmeholdet (niveauerne)

C niveauet
Forudsætter, at du er nogenlunde fortrolig med stilarterne bryst og crawl og har kendskab til ryg og butterfly. Desuden forventes, at du kan svømme to baner uden stop. På dette niveau får du kendskab til konditions- og intervalsvømning. Du begynder at svømme hurtigt og får en avanceret vandføling, som styrker dine tekniske og motoriske færdigheder. Programlængden varierer mellem 1500 og 1800 meter, som svarer til 1-1,5 time.

B niveauet
Forudsætter, at du er rimelig fortrolig med stilarterne bryst, crawl og ryg, og at du har kendskab til butterfly. Derudover forudsættes det, at du har en rimelig kondition og erfaring med intervalsvømning. På dette niveau intensiveres svømningen, og de tekniske og motoriske færdigheder finjusteres. På 1,5 time varierer programlængden mellem 2000-2500 meter.

A niveauet
Forudsætter, at du er fortrolig med alle fire stilarter. Derudover forudsættes det, at du har en god kondition og erfaring med intervalsvømning. Dette niveau er klubbens højeste programniveau og forudsætter avancerede tekniske og motoriske færdigheder. På 1,5 time varierer programlængden mellem 2500 og 3000 meter.

BEMÆRK: Svømmeholdet svømmer programsvømning 3-4 gange om ugen (se hvornår under ”hvor og hvornår”).

Hvor og hvornår

 

 

 

VIGTIG! Vi bruger Holdsport app’en som booking-system. Bed en træner om invitationslinket – du kan ikke bare installere app’en uden invitation til vores hold – vi er skjult og kan ikke findes uden invitation.

Er du i gang med din prøveperiode, kan du se bort fra app’en og i stedet bare aftale med os, hvornår du kan komme. Når du beslutter dig, for at at blive medlem, så tal med en træner for at modtage app-linket.

Programsvømning har tema Mandag, Torsdag, Fredag og Lørdag.
OBS! Alle svømmere skal booke en plads.

Efterårsæsonen 2021 starter 1. september. Nye medlemmer bedes kontakte svomning@panidraet.dk for en aftale inden de dukker op.

Mandag – Vesterbro Svømmehal
Kl. 20.30-21.30 – Tema: “Ambitious Mondays,” bane 1-4 (A, B og C niveau). Træner: Marco Schaber.
Kl. 21.00-22.00 – Frisvømning, bane 5-6.

Onsdag – Skt. Annæ svømmehal
Kl. 20.30- ca. 21.30 – Tema: “Stamina Wednesday” bane 1-4 (A, B og C niveau og frisvømning). Træner: Mirja Stroehler.

Torsdag – Frankrigsgade Svømmehal
Kl. 20.00-21.00 – Tema: “Teknisk Torsdag,” bane 1-3. Træner: Jakob Edinger og Morten Henrik Petersen på skift.

Fredag – Vesterbro Svømmehal OBS start 10. september
Kl. 19.00-20.30 – Tema: “Funny Fridays,” bane 1-4 (A, B og C niveau). Træner: Morten Henrik Petersen.
Kl. 19.00-20.30 Frisvømning, bane 5-6.

Lørdag – Hillerødgade Bad & Hal
Kl. 17.00-18.30 – Tema: “Rolig Lørdag,” bane 1-4 (A, B og C niv.). Træner: Marco, Jakob, Morten, Uffe og Mirja på skift.
Kl. 17.00-18.30 – Frisvømning, bane 5-6.

 

BEMÆRK: Alle svømmere bedes stå klar i hallen 3 minutter før tid.

}

Kontingent

Hovedkontingent til Pan Idræt er kr. 390,- en gang om året (kr. 195,- efter juli)

Afdelingskontingent til Copenhagen Mermates er kr. 380,- pr. halvår og opkræves hhv. 1. februar og 1. september.

BEMÆRK: Nye medlemmer kan få en gratis prøveperiode (ca. tre ganges svømning).

Medlemskab og regler

Alle medlemmer bør have kendskab til klubbens medlemskab og regler.

Om Copenhagen Mermates

 

Formål

Formålet med Copenhagen Mermates er at skabe et trygt LGBT-venligt miljø i dansk svømning med svømmetilbud af forskellig art. Derfor er Copenhagen Mermates også medlem af Dansk Svømmeunion under Pan Idræt. Aktuelle svømmetilbud kan ses under “svømmetilbud og holdbeskrivelser.” Overvejer du medlemskab, kan du anmode om prøvedeltagelse ved sæsonopstart to gang om året.

 

Medlemmer og identitet

De fleste medlemmers identitet er omfattet af LGBT+ begrebet, og vi har også allierede, som vi er meget glade for. Medlemstallet er p.t. ca. 130.

 

Stævner og klubmesterskab

Copenhagen Mermates arrangerer et årligt klubmesterskab og deltager i 3-5 svømmestævner om året. Stævnerne er for det meste LGBT+ svømmestævner i udlandet, herunder store internationale stævner som EuroGames. Hvert enkelt medlem står for egne udgifter ifbm. stævnerne, herunder tilmelding, rejse, kost og logi. Stævnerne arrangeres enten som holdrejser eller som individuelle rejser, alt efter hvad, der er opbakning til. Medlemmerne, der deltager ved stævner, vurderer om de vil rejse og bo sammen, eller om de tager afsted hver for sig.

 

Events og sociale arrangementer

Medlemmerne arrangerer jævnligt – også på eget initiativ – fredagsspisning og fester for klubbens medlemmer. Én årlig fest, arrangeres af styregruppen inden hver sommerferie, hvor styregruppen også uddeler klubben vandrepokal til årets modtager, som har lavet en særlig frivillig indsats i det forgangne år (september-maj). Klubbens julefrokost arrangeres af Pan Idræt, og afholdes sammen med de andre afdelinger under Pan Idræt. Deltagerbetaling forekommer som regel i forbindelse med events og sociale arrangementer.

 

Frivilligt arbejde

Alt arbejdet i klubben er frivilligt, både det primære, som er svømmerelateret og det sekundære, som vedrører klubbens sociale aktiviteter. Medlemmer, der har tid og overskud, tager en hånd med i udviklingen af svømmetilbuddene, stævnedeltagelser, styregruppearbejdet og de sociale aktiviteter.

 

Kontakt og kommunikation

Du finder os ikke kun på panidraet.dk. Vi er også på Facebook, hvor du kan følge os og gøre dig et indtryk af vores klub. Anmod om medlemskab i Facebookgruppen. Du finder os under navnet Copenhagen Mermates (Pan Idræt). Kontakt styregruppemedlemmerne for personlig kontakt. Henvendelser ang. svømning og medlemskab henstilles ligeledes til styregruppemedlemmerne.

Pan Løb logo

Billeder

Styregruppen for Pan Svømning

Jesper Kappel

Jesper Kappel

Formand

Mirja Stroehler

Mirja Stroehler

Cheftræner

Paul Brummitt

Paul Brummitt

Økonomiansvarlig

Oliver Baake

Oliver Baake

Styregruppemedlem

Morten Henrik Petersen

Morten Henrik Petersen

Styregruppemedlem

Kontakt

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. mere information

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Luk