Corona-situation

Grundet de nuværende restriktioner i forhold til corona-virus, modtager vi desværre ikke nye medlemmer for tiden. Vi glæder os til igen at kunne tage i mod nye medlemmer, forhåbentligt snart igen.

 

Svømmetilbud og holdbeskrivelser

 

I Copenhagen Mermates har vi to svømmetilbud.

 

Frisvømning
Det første svømmetilbud er frisvømning. Frisvømning er et tilbud om svømning uden fælles program og træner. Der forudsættes kun, at du formår at svømme selvstændigt. Mange medlemmer gør brug af begge svømmetilbud. Vis altid hensyn til de andre svømmere. 

Holdsvømning
Det andet er holdsvømning som består af to hold, ét teknikhold og ét svømmehold. Hvis du vil lære svømningens 4 stilarter og allerede har de grundlæggende svømmefærdigheder, så anbefaler vi teknikholdet. Hvis du allerede kan færdes trygt i vandet og svømme flere eller alle af de fire stilarter, er svømmeholdet det rigtige for dig. Yderligere består svømmeholdet af tre niveauer A, B og C. Hvis du er i tvivl, så spørg cheftræneren.

BEMÆRK: Begge svømmetilbud forudsætter, at svømmerne er bekendte med grundlæggende svømning. Vær derudover opmærksom på, at Copenhagen Mermates ikke kan afhjælpe vandskræk.

Teknikholdet

Teknikholdet er tiltænkt dig, der ønsker at lære de 4 stilarter, butterfly, ryg, bryst og crawl. Vi gennemgår alle fire stilarter i løbet af en sæson. På holdet forudsættes, at du er nogenlunde fortrolig med svømningens 4 grundfærdigheder.

Kontakt styregruppen eller holdets trænere Jakob Edinger og Morten Henrik Petersen, hvis du overvejer teknikholdet.

Svømmeholdet (niveauerne)

C niveauet
Forudsætter, at du er nogenlunde fortrolig med stilarterne bryst og crawl og har kendskab til ryg og butterfly. Desuden forventes, at du kan svømme to baner uden stop. På dette niveau får du kendskab til konditions- og intervalsvømning. Du begynder at svømme hurtigt og får en avanceret vandføling, som styrker dine tekniske og motoriske færdigheder. Programlængden varierer mellem 1500 og 1800 meter, som svarer til 1-1,5 time.

B niveauet
Forudsætter, at du er rimelig fortrolig med stilarterne bryst, crawl og ryg, og at du har kendskab til butterfly. Derudover forudsættes det, at du har en rimelig kondition og erfaring med intervalsvømning. På dette niveau intensiveres svømningen, og de tekniske og motoriske færdigheder finjusteres. På 1,5 time varierer programlængden mellem 2000-2500 meter.

A niveauet
Forudsætter, at du er fortrolig med alle fire stilarter. Derudover forudsættes det, at du har en god kondition og erfaring med intervalsvømning. Dette niveau er klubbens højeste programniveau og forudsætter avancerede tekniske og motoriske færdigheder. På 1,5 time varierer programlængden mellem 2500 og 3000 meter.

BEMÆRK: Svømmeholdet svømmer programsvømning 3-4 gange om ugen (se hvornår under ”hvor og hvornår”).

Hvor og hvornår

 

Programsvømning har tema Mandag, Torsdag, Fredag og Lørdag.

Mandag – Vesterbro Svømmehal
Kl. 20.30-21.30 – Tema: “Ambitious Mondays,” bane 1-4 (A, B og C niveau). Træner: Marco Schaber.
Kl. 21.00-22.00 – Frisvømning, bane 5-6.

Onsdag – Skt. Annæ svømmehal
Kl. 20.30- ca. 21.30 – Tema: “Stamina Wednesday” bane 1-4 (A, B og C niveau og frisvømning). Træner: Mirja Stroehler.

Torsdag – Frankrigsgade Svømmehal
Kl. 20.00-21.00 – Tema: “Teknisk Torsdag,” bane 1-3. Træner: Jakob Edinger og Morten Henrik Petersen på skift.

Fredag – Vesterbro Svømmehal
Kl. 19.00-20.30 – Tema: “Funny Fridays,” bane 1-4 (A, B og C niveau). Træner: Morten Henrik Petersen.
Kl. 19.00-20.30 Frisvømning, bane 5-6.

Lørdag – Hillerødgade Bad & Hal
Kl. 17.00-18.30 – Tema: “Rolig Lørdag,” bane 1-4 (A, B og C niv.). Træner: Marco, Jakob, Morten, Uffe og Mirja på skift.
Kl. 17.00-18.30 – Frisvømning, bane 5-6.

 

BEMÆRK: Programsvømmere møder klar i hallen 3 minutter før tid.

}

Kontingent

Hovedkontingent til Pan Idræt er kr. 390,- en gang om året (kr. 195,- efter juli)

Afdelingskontingent til Copenhagen Mermates er kr. 380,- pr. halvår og opkræves hhv. 1. januar og 1. september.

BEMÆRK: Nye medlemmer kan få en gratis prøveperiode (ca. tre ganges svømning).

Medlemskab og regler

Alle medlemmer bør have kendskab til klubbens medlemskab og regler.

Om Copenhagen Mermates

 

Formål

Formålet med Copenhagen Mermates er at skabe et trygt LGBT-venligt miljø i dansk svømning med svømmetilbud af forskellig art. Derfor er Copenhagen Mermates også medlem af Dansk Svømmeunion under Pan Idræt. Aktuelle svømmetilbud kan ses under “svømmetilbud og holdbeskrivelser.” Overvejer du medlemskab, kan du melde dig ind eller anmode om prøvedeltagelse. Se “medlemskab og regler.”

 

Medlemmer og identitet

De fleste medlemmers identitet er omfattet af LGBT+ begrebet, som også er berammet af klubbens navn Copenhagen Mermates. Medlemstallet varierer mellem 100 og 150, hvoraf de fleste enten er homoseksuelle eller biseksuelle (obs: alle er velkomne!). Kønsfordelingen er stabil med omkring 80% mænd og 20% kvinder. Medlemmernes alder varierer fra 20 til 75 år, hvoraf de fleste medlemmer er omkring 25-50år (minimumsalder for medlemskab er 18 år).

 

Stævner og klubmesterskab

Copenhagen Mermates arrangerer et årligt klubmesterskab og deltager i 3-5 svømmestævner om året. Stævnerne er for det meste LGBT+ svømmestævner i udlandet, herunder store internationale stævner som Eurogames og Gaygames. Hvert enkelt medlem står for egne udgifter ifbm. stævnerne, herunder tilmelding, rejse, kost og logi. Stævnerne arrangeres enten som holdrejser eller som individuelle rejser, alt efter hvad, der er opbakning til. Medlemmerne, der deltager ved stævner, vurderer om de vil rejse og bo sammen, eller om de tager afsted hver for sig.

 

Events og sociale arrangementer

Medlemmerne arrangerer jævnligt – også på eget initiativ – fredagsspisning og fester for klubbens medlemmer. Én årlig fest, arrangeres af styregruppen inden hver sommerferie, hvor styregruppen også uddeler klubben vandrepokal til årets modtager, som har lavet en særlig frivillig indsats i det forgangne år (september-maj). Klubbens julefrokost arrangeres af Pan Idræt, og afholdes sammen med de andre afdelinger under Pan Idræt. Deltagerbetaling forekommer som regel i forbindelse med events og sociale arrangementer.

 

Frivilligt arbejde

Alt arbejdet i klubben er frivilligt, både det primære, som er svømmerelateret og det sekundære, som vedrører klubbens sociale aktiviteter. Medlemmer, der har tid og overskud, tager en hånd med i udviklingen af svømmetilbuddene, stævnedeltagelser, styregruppearbejdet og de sociale aktiviteter.

 

Kontakt og kommunikation

Du finder os ikke kun på panidraet.dk. Vi er også på Facebook, hvor du kan følge os og gøre dig et indtryk af vores klub. Anmod om medlemskab i Facebookgruppen. Du finder os under navnet Copenhagen Mermates (Pan Idræt). Kontakt styregruppemedlemmerne for personlig kontakt. Henvendelser ang. svømning og medlemskab henstilles ligeledes til styregruppemedlemmerne.

Pan Løb logo

Styregruppen

Kontakt styregruppemedlemmerne via kontaktformularen forneden.

OBS!!!
Midlertidigt kan vi kun kontaktes via vores engelske kontaktformular. Gå til den engelske side ved at trykke HER

Jakob Edinger

Jakob Edinger

Formand

Jesper Kappel

Styregruppemedlem

Morten Henrik Petersen

Morten Henrik Petersen

Cheftræner

Mirja Stroehler

Styregruppemedlem

Paul Brummitt

Økonomiansvarlig

Kontakt

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. mere information

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Luk