IDRÆTTENS REGNBUEKOALITION OG PROJEKT #GAMECHANGER

banner about pan idræt is hosting eurogames

Idrættens Regnbuekoalition (IRK)

I 2014 skrev vi i Pan Idræt for første gang ind i årsprogrammet at der skulle arbejdes politisk aktivt med at få idrættens forskellige organisationer til at tage udfordringerne med mangfoldighed og inklusion alvorligt og dermed arbejde med det struktureret.

De indledende samtaler startede med DGI Storkøbenhavn og siden blev gruppen udvidet til hele DGI, DIF, Spillerforeningen, DBU, DHF, Amnesty International og Institut for Menneskerettigheder.

Gruppen manglede et navn og efter en hurtig brainstorm blev Idrættens Regnbuekoalition navngivet.

I årenes løb har IRK været primus motor på en lang række fodboldturneringer under Priden med politikerhold, skuespillerhold, idrættens organisationer og vores egne hold i Pan Idræt.

Vi har sikret at der via Regeringens LGBTI-handleplan blev skabt en undersøgelse fra Kulturministeriet og at undersøgelsen mundede ud i et konkret kulturforandringsprojekt bevilliget til de to store samlende idrætsorganisationer i Danmark, nemlig DGI og DIF.

Projekt #Gamechanger

Rapporten ”Udfordringer og barrierer blandt LGBTI+ personer i idrætsforeninger” lavet for Kulturministeriet i 2020 viste desværre, at mange LGBTI+ personer ikke føler sig inkluderede i idrætsforeningerne. Konkret viste rapporten, at en tredjedel af de adspurgte har oplevet nedsættende sprogbrug om transpersoner/non-binære personer, homo- og biseksuelle eller interkønnede.

Indsatsen #Gamechanger arbejder for at fremme en aktiv stillingtagen og konstruktiv dialog om lighed og forskellighed i idrætsforeningerne. Dette gør vi bl.a. ved at skabe opmærksomhed omkring betydningen af omgangstone og handlemønstre i foreningsfællesskaber, som virker ekskluderende for LGBTI+ personer.

www.blivgamechanger.dk kan du både finde relevant viden på området samt konkrete værktøjer til foreningerne. Derudover er det muligt for idrætsforeninger at tilslutte sig initiativet på forskellige niveauer. Blandt andet er det et formål at gennemføre en pilotindsats, som kan give viden, best practices og værktøjer til fremtidig yderlig indsats for styrket tryghed og adgang til idrættens miljøer for LGBTI+ personer.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. mere information

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Luk