Kære alle styregrupper

Hermed får i status på overgangen til det nye medlemssystem – Klubmodul og udrulningen af de øvrige nye digitale løsninger.

Status på overgang til Klubmodul
Samtlige hold (på nær de hold som udløber i dans) er nu oprettet. Alle økonomiansvarlige vil i løbet af maj måned blive bedt om at validere de enkelte holdpriser – det kommer der mere ud omkring.

I slutningen af sidste uge blev alle medlemmer – der ikke var i kontingentrestance overført til Klubmodul – der udstår stadig en klarmelding fra Klubmodul om denne overførsel er afsluttet.

Alle medlemmer tildeles i Klubmodul et nyt medlemsnummer.  Det betyder bla, at der skal laves nye medlemskort – bestyrelsen overvejer en model, hvor de enkelte medlemmer mod betaling kan kan få kortet tilsendt. Det vil I også få mere information omkring.

Når vi har klarmelding fra Klubmodul udarbejder sekretariat en komplet liste over samtlige de hold de enkelte medlemmer er tilknyttet – og i det medlemssystem knyttes de overførte medlemmer til de respektive idrætshold.

Når dette er sket udsender sekretariatet en mail om, at medlemmerne i løbet af kort tid vil modtage en mail fra Klubmodul med et særligt link, som linker til det nye medlemsunivers – her skal medlemmerne tjekke deres medlemsoplysninger og holdtilknytninger – i samme forbindelse afkræver systemet de enkelte medlemmer deres betalingskortoplysninger.

Adgang til administrationssiden i Klubmodul
I modsætning til Conventus bliver administrations- og brugerrettigheder tildelt individuelt – altså ikke på styregruppeniveau, som i dag. Det betyder også at ens individuelle adfærd i medlemssystemet fremover bliver logget.

En sådan brugeradgang forudsætter fremover et kursus – fremover vil bestyrelsen og sekretariatet udbyde 4 årlige “Grundkursus for nye styregruppemedlemmer og trænere” – efter dette kursus tildeles man de fornødne rettigheder til alle de enkelte administrative systemer.

Der vil blive afviklet 3 kurser i slutningen af maj måned / starten af juni måned – så har så mange som muligt mulighed for at kunne deltage – tilmelding til dette kommer ud senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen enten den 30. maj, 1. juni eller 2. juni.

Muligheder i Klubmodul
Klubmodul giver følgende muligheder:

  • Holdoversigter
  • Elektroniske fremmødelister (fremover indberettes medlemskontrol digitalt via denne funktion)
  • Økonomisk overblik / budgetopfølgning
  • Udsendelse af e-mail og SMS til medlemmerne
  • Egen oprettelse af Events (når man har modtaget supplerende uddannelse).
  • Egen oprettelse af webshop (når man har modtaget supplerende uddannelse).

Øvrige digitale systemer under udrulning
I tilknytning til Klubmodul udrulles følgende digitale løsninger:

  • Samlet digital portal til styregrupper og trænere
  • Digital bilagshåndtering (udbetalingsbilaget på papir afskaffes)
  • Digital indberetning af ændringer i de enkelte styregrupper
  • Digital trænerafregning

Og meget mere….

Spørgsmål om overgang til det nye medlemssystem mv. rettes til mads@panidraet.dk

 

 

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. mere information

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Luk