Endelig dagsorden til generalforsamlingen

Hermed endelig dagsorden til ordinær generalforsamling i Pan Idræt København og Pan Idræt Frederiksberg. Generalforsamlingerne afholdes lørdag den 7. maj 2022, kl. 15.00.

Generalforsamlingen afholdes ved:

Pan Idræt
Vesterbrogade 6D, 2. sal, (regn)Buen
1620 København V

INDGANG via: Vester Farimagsgade 2, RING PÅ VED DGI (under Buen)

Dagsorden:

1.

Formalia

  1. Valg af dirigent
    Bestyrelsen indstiller, at foreningens advokat Søren Locher vælges som dirigent.
  2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed mv.
  3. Valg af referent
  4. Valg af 2 stemmetællere

2.

Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen
Beretningen er vedlagt som bilag A

Det indstilles, at generalforsamlingen godkender beretningen.

3.

Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
Årsregnskabet for 2021 er vedlagt som bilag B indeholdende revisorerklæringen på side 3

Bestyrelsens skriftlige redegørelse til bemærkningerne i revisorerklæringen er vedlagt som bilag C

Det indstilles, at generalforsamlingen godkender årsregnskabet for 2021.

4.

 

Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogle forslag

5.

Fastsættelse af klubkontingent og støttemedlemskab samt fremlæggelse og godkendelse af budget og årsprogram. 

Årsprogrammet 2022 er vedlagt som bilag D og Budget for Fælleskassen 2022 er vedlagt som bilag E (Noter til budget vedlagt som bilag F)

Bestyrelsen indstiller at klubkontingent og støttemedlemskab fastholdes uændret (hhv. 390,00/50,00 årligt) og at årsprogram og budget for 2022 vedtages.

6.

Valg af personer
Efter klubbens vedtægter består bestyrelsen af op til 7 personer og der skal i lige år ordinært vælges 1 forperson, samt 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer. De øvrige poster i bestyrelsen vælges i ulige år medmindre der er frafald midt i valgperioden.

Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

7.

Eventuelt

 

Se materiale fra generalforsamlinger

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. mere information

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Luk