Indkaldelse: Generalforsamling 2021 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Pan Idræt København lørdag den 26. juni 2021, klokken 15.00.

Tilsvarende indkaldes til generalforsamling i Pan Idræt Frederiksberg samme sted til afholdelse samtidigt.

Generalforsamlingerne afholdes:

Copenhagen 2021 – H.C Andersens Boulevard 27, stuen

Der er til begge generalforsamlinger følgende foreløbige dagsorden:

 1. Formalia
 2. Valg af dirigent
 3. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed mv.
 4. Valg af referent
 5. Valg af 2 stemmetællere
 6. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen
 7. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
 8. Indkomne forslag
 9. Fastsættelse af kontingent samt fremlæggelse og godkendelse af budget og årsprogram
 10. Valg af personer
 11. Eventuelt

I henhold til § 6, stk. 4 i foreningernes vedtægter kan medlemmer fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingerne senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, altså senest 5. juni 2021 klokken 15.00. 

Ved afgørelse af om et forslag er rettidigt indkommet gælder tidsstemplet på Pan Idræts mailserver.

Forslag der stilles på den ene generalforsamling stilles automatisk på begge generalforsamlinger.

Forslag skal begrundes skriftligt og indeholde et overslag over eventuelle konsekvenser for budgettet. Endvidere afgiver bestyrelsen sin indstilling til generalforsamlingen om hvorvidt forslaget kan anbefales til vedtagelse.

Forslag stiles til formanden og sendes elektronisk til formand@panidraet.dk

Det kan til enhver tid stilles ændringsforslag til de stillede forslag, så længe at der ikke er tale om et nyt forslag. 

Ønsker man at stille et forslag kan bestyrelsen kontaktes for råd og vejledning.

Med venlig hilsen

Bestyrelserne for 

Pan Idræt København og Pan Idræt Frederiksberg.

 

 

 

Se materiale fra generalforsamlinger

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. mere information

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Luk