Generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Pan Idræt København lørdag den 1. april 2017, klokken 15.00 (afslutning ca. 18.00).
Tilsvarende indkaldes til generalforsamling i Pan Idræt Frederiksberg samme sted til afholdelse samtidigt.

Generalforsamlingerne afholdes på Hyltebjerggaard – Linde Allé 33 – 2720 Vanløse

Der er til begge generalforsamlinger følgende foreløbige dagsorden:

 1. Formalia
  • Valg af dirigent
  • Konstatering af generalforsamlingens lovlighed mv.
  • Valg af referent
  • Valg af 2 stemmetællere
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
 4. Copenhagen 2021 (EuroGames & World Pride 2021)
 5. Fastsættelse af kontingent samt fremlæggelse og godkendelse af budget og årsprogram
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af personer
 8. Eventuelt

I henhold til § 6, stk. 4 i foreningernes vedtægter kan medlemmer fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingerne seneste 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen, altså senest 11. marts 2017 kokken 15.00.

Ved afgørelse af om et forslag er rettidigt indkommet gælder tidsstemplet på Pan Idræts mailserver.

Forslag til der stilles på den ene generalforsamling stilles automatisk på begge generalforsamlinger.

Forslag skal begrundes skriftligt og indeholde et overslag over eventuelle konsekvenser for budgettet. Endvidere afgiver bestyrelsen sin indstilling til generalforsamlingen om forslaget kan anbefales til vedtagelse.

Forslag stiles til formanden og sendes elektronisk til generalforsamling@panidraet.dk

Det kan til enhver tid stilles ændringsforslag til de stillede forslag, så længe at der ikke er tale om et nyt forslag.

Ønsker man at stille et forslag kan bestyrelsen kontaktes for råd og vejledning.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. mere information

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Luk