Kønspolitik

Vedtaget af generalforsamlingen 1. april 2016

Fair Play & Inklusion

I Pan Idræt mener vi, at Fair Play er overordnet alle andre principper i idrætten.

Fair Play er mere end blot at overholde de respektive regler forbundet med organiseret idræt. Fair Play er at udvise en grundlæggende respekt for hinanden både under og uden for udøvelsen af idræt.

Fra vores historiske ophav, der er en idrætsklub stiftet af bøsser og lesbiske, ligger det i vores DNA at være en inkluderende idrætsklub med et særligt fokus på seksuel mangfoldighed og kønsdiversitet. Vi skal til alle tider skabe et sikkert og åbent idrætsfællesskab baseret på Fair Play for alle, der tilslutter sig Pan Idræt.

Det er vores prioritet, at ingen udsættes for direkte eller indirekte forskelsbehandling, så længe at deltagelsen i idrætten sker på lige og retfærdige vilkår med baggrund i Fair Play.

Kønsidentifikation er ikke udgangspunktet for opdeling af vores idrætshold og aktiviteter, med mindre dette er specifikt fastlagt af den afdeling, der har ansvaret for den pågældende aktivitet. En sådan opdeling skal være begrundet i idrætsspecifikke forhold.

Konkrete behov for opdeling på baggrund af kønsidentitet

Vi anerkender kompleksiteten vedrørende kønsidentitet, og accepterer at der kan være situationer, særligt i forbindelse med konkurrencer, hvor det forudsættes, at der sker en opdeling på baggrund af køn – kvinde og mand.

Vores medlemmer træffer selv beslutning, om de ønsker at deltage som mand eller kvinde. Et sådan valg skal være i overensstemmelse med værdierne i Fair Play.

Medicinsk behandling med hormoner er ikke en forhindring for deltagelse i Pan Idræts aktiviteter, så længe at principperne i Fair Play er overholdt.

Ved uenighed omkring overholdelse af Fair Play principperne er det styregrupperne i de enkelte afdelinger, der træffer afgørelse om indplacering som kvinde eller mand.

Ovenstående politik finder ikke anvendelse ved idrætsstævner, konkurrencer, kampe mv, hvis disse er underlagt en anden politik, som følger beslutninger i de styrende organisationer, som disse er underlagt.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. mere information

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Luk