Tildeling af idrætsfaciliteter i Pan Idræt

Her på siden finder du nærmere information omkring tildeling af kommunale idrætsfaciliteter, herunder vores egne interne regler for disse tildeling i Pan Idræt.

Pan Idræt København og Pan Idræt Frederiksberg er begge folkeoplysende godkendte idrætsklubber i henholdsvis Københavns og Frederiksbergs Kommuner.

I begge kommuner sker tildelingen af idrætsfaciliteter efter folkeoplysningsloven og de principper som er vedtaget i begge kommuner.

Det betyder, bl.a. at børne- og ungdomsklubber har en højere prioritering end voksenklubber i forhold til tildeling af lokaler.

Søgning af offentlige idrætsfaciliteter sker via Pan Idræts sekretariat uanset om det er tider i København eller på Frederiksberg.

Ansøgning om tider sker for en kortere eller længere tidsperiode fastlagt af de kommunale myndigheder. Før udløbet af en tidsperiode vil der blive åbnet for en ansøgningsrunde, hvor såvel nuværende tider som nye skal søges på ny.

Dette håndteres af sekretariatet.

Sekretariatet vil forud en ansøgningsrunde udseende information til alle styregrupper omkring den kommende ansøgningsrunde.

Med mindre sekretariatet får besked på andet, så vil der ske automatisk genansøgning af de enkelte tider som aktiviteten benytter. Hvis styregruppen har nye eller ændrede behov til lokaler skal sekretariatet have besked inden deadline – med detaljeret beskrivelse af behov.

Efter ansøgningsrunderne bliver der ofte udbudt resttider. Disse vil sekretariatet sende mere information ud omkring, herunder hvordan proceduren er for ansøgning af resttider.

Fast tildeling

Når tildelingsplanen er klar allokeres de enkelte tider til de respektive afdelinger på baggrund af de ansøgninger som tidligere blev indgået – eller dem som er automatisk gensansøgt.

Dette kalder vi internt i Pan Idræt en fast tildeling.

Midlertidig tildeling

Fra tid til anden har en afdeling ikke behov for sin faste tildelte tid i en kortere periode.

Tiden udbydes da internt i Pan Idræt før den afmeldes midlertidigt hos kommunen.

Tildeles en anden afdeling en sådan intern tid, kaldes dette en midlertidig tildeling.

Forudsætningen for at få tildelt en midlertidig tildeling er at man som afdeling gør det klart for medlemmerne at dette er en midlertidig tildeling, til låns, da en anden Pan Idræt afdeling midlertidigt ikke har behov for tiden.

Søgning af sommertider er stærkt varierende fra idrætsgren til idrætsgren.

Enkelte sker centralt via sekretariatet, som vil sende information ud om dette til styregrupperne.

Andre sker ved at man som idrætsgren selv kontakter de enkelte idrætsanlæg for tildeling af sommertider.

Er man i tvivl så kontakt sekretariatet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. mere information

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Luk