Kontingentfritagelse

 

En række idrætsgrene bruger kontingentfritagelse som et led i plejen af frivillige mv. Kontingentfritagelse er ikke det samme som, at der ikke betales kontingent for det pågældende medlem, men omkostningen afholdes af den respektive afdelingskasse, som har bevilliget kontingentfritagelsen.

 Ovenstående gælder også æresmedlemmer af Pan Idræt, hvor den indstillende afdeling afholder omkostningerne forbundet med kontingentfritagelsen.

 Kontingentfritagelse kan alene bevilliges for den kommende sæson (bevilliges der kontingentfritagelse for klubkontingentet sker det for det kommende år).

 Procedure for fritagelse af kontingent
Den bevilligende afdeling indsender senest 17. december listen med de medlemmer der skal kontingentfritages for klubkontingentet for det kommende kalenderår. Kontingentfritagelsen for klubkontingentet udløber 31. december det kommende år med mindre den bliver fornyet efter samme metode.

Skal der ske fritagelse for holdbetaling skal den bevilligende afdeling senest 14 dage før opkrævningen (den afviger fra hold til hold) indsende listen med medlemmer der skal fritages for holdbetalingen. Fritagelsen for holdbetalingen udløber ved betalingsperiodens udløb med mindre den fornys efter sammen metode. 

Oplysninger om navn mv. på den/de medlemmer som skal fritages, hvor det angives om fritagelsen omfatter både klubkontingent og/eller holdbetaling indsendes på formularen på den anden fane her på siden.

Efter tidsfristens udløb betales som normalt af medlemmet og eventuel fritagelse skal refunderes som udlæg. 

 

Eksempel
Badminton ønsker at fritage en træner for klubkontingent (opkræves 1. januar) og holdbetaling (opkræves 1. august og 1. februar). Afdelingen indsender senest 17. december oplysninger til sekretariatet om fritagelsen for klubkontingentet og holdbetalingen i februar.

Såfremt der fortsat skal ydes fritagelse for holdbetaling efter 1. august skal afdelingen senest 14 dage før 1. august indsende oplysninger herom til sekretariatet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. mere information

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Luk