Trænerkontrakter og -afregning

Her på siden finder du reglerne som gælder for vores trænere og instruktører på alle hold. Du finder også de standardkontrakter alle trænere og instruktører skal underskrive inden de begynder deres virke. Endelige finder du den trænerafregningsblanket, som skal anvendes ved udbetaling af trænergodtgørelse.

Trænerkontrakter

Alle trænere og instruktører, der virker på en af Pan Idræts hold skal forinden de starter underskrive en trænerkontrakt om frivilligt trænervirke. Det er formelt de enkelte styregrupper, der indgår kontrakten med de pågældende trænere og instruktører.

Kontrakten har to overordnede formål: 1) et ledelsesværkstøj for styregruppen og 2) sikring af de juridiske, økonomiske og forsikringsmæssige forhold.

I hele Pan Idræt anvender vi en forenklet udgave af DGI’s standardkontrakt for frivillige trænere – du finder den i boksen til højre. Den kalder vi Pan Idræts standardkontrakt for frivilligt trænervirke. Du må ikke rette i kontraktens tekst med mindre dette er godkendt af bestyrelsen.

Skal en træner ansættes med løn skal sekretariatet kontaktes med henblik på bestilling af ansættelseskontrakt.

Er der ikke underskrevet en trænerkontrakt med en frivillig træner – så er vedkommende ikke dækket af Pan Idræts forsikringer og der vil ikke blive udbetalt trænergodtgørelse.

Ledelsesværkstøj for styregruppen

Trænerkontrakten er det sted, hvor styregruppen, som ledelsesgruppe af afdelingen, fastlægger de forventninger, som ledelsen har på medlemmernes vegne til de aktiviteter, som der finder sted på de respektive hold, som er underlagt afdelingen.

Derved bliver trænerkontrakten en helt naturlig del af den løbende dialog, man som ledelse har med de enkelte trænere om fx de sportslige målsætninger for de enkelte hold.

Uanset om en trænerkontrakt tidsbegrænset eller varig, så bør man som afdelingsledelse mindst en gang pr. år gennemføre samtaler med de frivillige trænere, hvor forventninger og fremtiden er et naturligt element.

Sikring af de juridiske, økonomiske og forsikringsmæssige forhold

Når en styregruppe beslutter sig for at aftale trænervirke for et eller flere idrætshold indtræder man som styregruppe i den samme type rolle, som en arbejdsgiver på arbejdsmarkedet – selvom frivilligt trænervirke ikke er et egentligt ansættelsesforhold – men der er mange lighedstræk.

Det betyder, at man som styregruppe påtager sig et stort ansvar på vegne af medlemmerne – derfor skal der være styr på de juridiske, økonomiske og forsikringsmæssige forhold – inden et trænervirke påbegyndes.

Pan Idræts standardkontrakt for frivilligt trænervirke fastsætter, at træneren er dække af de lovpligtige forsikringer, der er mulighed for at aftale ydelse af trænergodtgørelse og det sikres at reglerne for adfærd for unge under 18 år er kendt stof for den frivillige træner – endelig så fastslår standardkontrakten, at det frivillige trænervirke sker til gavn for fælleskabet og at man derfor efterfølgende som træner ikke kan starte kommercielle aktiviteter, hvor der lukreres på det frivillige arbejde der er ydet.

Indberet trænerafregning

Trænerafregningsblanketten indeholder fortrolige oplysninger og skal indsendes direkte til sekretariatet på sekretariat@panidraet.dk

Hent trænerkontrakt og -afregning

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. mere information

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Du accepterer, hvis du klikker OK eller klikker dig videre til næste side. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Luk