Endelig dagsorden til generalforsamlingen

Hermed endelig dagsorden til ordinær generalforsamling i Pan Idræt København og Pan Idræt Frederiksberg. Generalforsamlingerne afholdes lørdag den 7. maj 2022, kl. 15.00.

Generalforsamlingen afholdes ved:

Pan Idræt
Vesterbrogade 6D, 2. sal, (regn)Buen
1620 Copenhagen V

INDGANG via: Vester Farimagsgade 2, RING PÅ VED DGI (under Buen)

Dagsorden:

1.

Formalities

  1. Election of meeting chairman
    Bestyrelsen indstiller, at foreningens advokat Søren Locher vælges som dirigent.
  2. Confirmation of the legality of the general meeting, etc.
  3. Election of minute taker
  4. Election of 2 vote counters

2.

Presentation and approval of the report from the Board
Beretningen er vedlagt som bilag A

Det indstilles, at generalforsamlingen godkender beretningen.

3.

Presentation and approval of audited financial statements
Årsregnskabet for 2021 er vedlagt som bilag B indeholdende revisorerklæringen på side 3

Bestyrelsens skriftlige redegørelse til bemærkningerne i revisorerklæringen er vedlagt som bilag C

Det indstilles, at generalforsamlingen godkender årsregnskabet for 2021.

4.

 

Proposals received

Der er ikke indkommet nogle forslag

5.

Fastsættelse af klubkontingent og støttemedlemskab samt fremlæggelse og godkendelse af budget og årsprogram. 

Årsprogrammet 2022 er vedlagt som bilag D og Budget for Fælleskassen 2022 er vedlagt som bilag E (Noter til budget vedlagt som bilag F)

Bestyrelsen indstiller at klubkontingent og støttemedlemskab fastholdes uændret (hhv. 390,00/50,00 årligt) og at årsprogram og budget for 2022 vedtages.

6.

Elections
Efter klubbens vedtægter består bestyrelsen af op til 7 personer og der skal i lige år ordinært vælges 1 forperson, samt 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer. De øvrige poster i bestyrelsen vælges i ulige år medmindre der er frafald midt i valgperioden.

Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

7.

Any other businesss

 

See material from general meetings

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. more information

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. If you want to completely avoid cookies, you must turn off cookies in your browser.

Close