Pan Idræts Historie fra 1984 og til i dag. 

Pan Idræt København blev grundlagt som en idrætsforening tilbage i 1984 – mens at Pan Idræt Frederiksberg kom til verden i 2012 i Studenterhuset i København.

Da Pan Idræt København således fylder 40 år i 2024 har bestyrelsen besluttet at igangsætte et større historisk arbejde for at afdække så meget af Pan Idræts historie som muligt.

I den forbindelse har bestyrelsen etableret et hold af stærke dedikerede frivillige med historisk interesse, som  i den kommende tid vil påtage sig arbejdet med at indsamle historiske materialer, kategorisere og samle det mest interesante sådan at vi kan få skrevet Pan Idræts samlede historie.

Efterhånden som arbejdet skrider frem vil alt indsamlet materiale blive indleveret til Rigsarkivet.

Flere medlemmer har allerede været behjælpelige med at indlevere materialer fra tiden før alt blev digitalt og skulle man være i besiddelse af materialer, det kan være hvad som helst, som kunne have en historisk værdi så tøv ikke med at kontakte historieudvalget.

Arbejdsgruppen kan kontaktes på arkiv@panidraet.dk

 

 

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. more information

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. If you want to completely avoid cookies, you must turn off cookies in your browser.

Close