11. marts lukkede det danske samfund ned på grund af Coronavirus/COVID-19. Det betød også, at Pan Idræts sportsgrene og aktiviteter blev lukket ned. Siden nedlukningen af samfundet har Pan Idræt fulgt nøje med i beslutningerne på idræts- og foreningsområdet, og vi har i genåbningsperioden fulgt råd og anbefalinger fra myndighederne, DGI, DIF og DBU.

I kan følge med i vejledninger og tiltag i forhold til Coronavirus/COVID-19 herunder:

Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger: https://www.sst.dk/da/corona

DGI’s anbefalinger: https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi
DBU’s anbefalinger: https://dbu.dk/media/16563/protokol-for-dansk-fodbold-13-05-2020-vers-4.pdf
DIF’s anbefalinger: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

Du kan desuden altid finde seneste nyt om coronasituationen på coronasmitte.dk https://politi.dk/corona/

Hvad siger reglerne i den kommune, jeg dyrker idræt eller andre af Pan Idræts aktiviteter i?

Københavns Kommune: https://www.kk.dk/corona-kk
Frederiksberg Kommune: https://www.frederiksberg.dk/corona

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. more information

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. If you want to completely avoid cookies, you must turn off cookies in your browser.

Close