Coaches and steering committees

Såfremt du mangler adgang til et af systemerne bedes du rette henvendelse til sekretariatet.

Our bylaws / rules

Pan Idræts vedtægter

i

Handbook for Steering Committees

Vores fælles regler og gode råd

Indkøb af sportstøj og -udstyr

Samhandelsaftalen med Sport 24

Ledige trænerjobs i Pan Idræt

Ledige trænerjobs i Pan Idræt

Trænervirke

Standardkontrakter for trænervirke

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. more information

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. If you want to completely avoid cookies, you must turn off cookies in your browser.

Close