Formandsnetværket

Pan Idræts formandsnetværk (FMN) består af samtlige afdelingsformænd fra Pan Idræts afdelinger samt Pan Idræts formandsskab. Netværket rådgiver bestyrelsen om forhold, som både er vigtige for de enkelte idrætsgrene men også om forhold som er vigtige for hele klubben. Netvæket bruges også til at skabe erfaringsudveksling mellem de enkelte idrætsgrene.

Er du nyvalgt afdelingsformand, så skriv til en fra Pan Idræts formandsskab for at blive inviteret til vores facebookgruppe.

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. more information

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. If you want to completely avoid cookies, you must turn off cookies in your browser.

Close