Økonomiudvalget

Pan Idræts Økonomiudvalg (ØU) bistår bestyrelsen med rådgivning i forhold til foreningens økonomiske, organisatoriske og administrative forhold. Udvalget har endvidere til opgave at forhåndsgodkende det samlede foreningsbudget for det kommende regnskabsår.

Udvalget består af foreningens organisatoriske næstformand, samt 4 medlemmer der udpeges af formandsnetværket efter indstilling fra bestyrelsen. Pan Idræts forretningsfører bistår udvalget i sit arbejde.

Udvalget er sammensat således i perioden 2015/2016:

• Mads Kildegaard Larsen (organisatorisk næstformand)
• Kristian Bitzer (udpeget af formandsnetværket)
• Jacob Mahler (udpeget af formandsnetværket)
• Niels Theisson Wollesen (udpeget af formandsnetværket)
• Chanette Gedde (udpeget af formandsnetværket)

Samt Pan Idræts forretningsfører Carsten Fohlmann.

Referater fra møderne i ØU

Har du spørgsmål til udvalgets arbejde kan du kontakte foreningens organisatoriske næstformand på mads@panidraet.dk

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. more information

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. If you want to completely avoid cookies, you must turn off cookies in your browser.

Close