Oprettelse af træner

Frivilligt trænervirke forudsætter, at styregruppen har indgået en kontrakt om frivilligt virke som træner. Styregruppen skal anvende Pan Idræts standardkontrakt.

Trænerkontrakten indsendes elektronisk til sekretariatet via nedenstående formular, som herefter opretter træneren korrekt i klubbens it-systemer.

Hvis træneren skal undervise medlemmer under 15 år skal der indhentes en børneattest hos Rigspolitiet. Dette gør sekretariatet, når rubrikken afkrydses forneden.

Frivilligt trænervirke forudsætter, at vedkommende er medlem af Pan Idræt.

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. more information

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. If you want to completely avoid cookies, you must turn off cookies in your browser.

Close