Handbook for Steering Committees

Pan Idræts Styregruppehåndbog er stedet, hvor vi har samlet vores fælles regler og gode råd, således at alle styregrupper kan finde relevante informationer, viden, inspiration og meget mere i det daglige arbejde i de enkelte idrætsgrene.

Generelt har vi ikke mange regler i Pan Idræt, men de få vi har skal vi alle overholde for fællesskabets og medlemmernes skyld.

For dig der er nyt styregruppemedlem

Vores økonomi - hvordan hænger det sammen?

Hvilke faste opgaver og roller har styregruppen?

Z

Good club management

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. more information

We collect statistics using cookies. You accept if you click OK or click on to the next page. If you want to completely avoid cookies, you must turn off cookies in your browser.

Close